Finnerödja Frikyrkoförsamling har sitt ursprung i Finnerödja Baptistförsamling och Finnerödja Missionsförsamling som tillsammans bildade denna församling den 1 februari 2003. Församlingen har idag 40 medlemmar i olika åldrar. Vi är i våra relationer till andra församlingar och organisationer helt självständiga. Vi samverkar med samfundet Evangeliska Frikyrkan. Vi ser som församlingens uppgift att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i Finnerödja. Och tillsammans med våra trossyskon nå vår kommun och ut över världen.

Församlingen har ett starkt missionsintresse.

Genom EFK har vi del i underhåll och stöd till arbete i Bangkok, Thailand, där arbetet sker bland den muslimska befolkningen.

Sedan många år har en av bygdens egna, Solveig Augustsson-Taborda varit i Jundiai, Brasilien. Vi bidrar till den hjälp som ges barn och familjer i ett fattigt område i staden. Solveig avled i Brasilien den 13 februari 2016 och begravdes där. Hennes arbete drivs vidare genom en stiftelse.

Kontakter finns också med en vänförsamling i Sigulda, Lettland, med bland annat besök hos varandra. Dessutom samlas kläder in i Finnerödja med omnejd för transport ned till fattiga områden runt Sigulda.

Kontakter finns dessutom med en församling i Kalmuckien.