För att få mer information om programmet kan du ringa: 073-2203794

April

Tisdag 2 april 10.00 – 11.00 Bön
Torsdag 4 april 13.00
Sopplunch i Församlingshemmet.
Söndag 7 april Gudstjänst med nattvard. Sven-Olof Johansson
Tisdag 9 april 10.00 – 11.00
Bön
Fredag 12 april 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 14 april 10.30 ”
Nästa steg” i Tallstigskyrkan.
Ingemar Fhager predikar.
Tisdag 16 april 10.00 – 11.00
Bön
Söndag 21 april 10.00 Gemensam gudstjänst i Metodistkyrkan
Tisdag 23 april 10.00 – 11.00 Bön
Söndag 28 april 10.00 Gemensam församlingsdag på Götabro.
Tisdag 30 april 10.00 – 11.00 Bön
Tisdag 30 april 19.00 Vårkonsert med Laxå blåsorkester i Finnerödja kyrka
Tisdag 30 april 19.00 -21.00. Valborgsfirande i idrottsparken.

Maj

Torsdag 2 maj 13.00. Sopplunch i Tallstigskyrkan.
Söndag 5 maj 11.00. Gudstjänst med nattvard. Lennart Gunnarsson.
Tisdag 7 maj 10.00 – 11.00. Bön
Lördag 11 maj 9.00 – 15.00. Finnerödja marknad i idrottsparken.
Söndag 12 maj Nästa steg
Tisdag 14 maj 10.00 – 11.00. Bön
Fredag 17 maj 19.00 Sinnesrogudstjänst i Tallstigskyrkan.
Söndag 19 maj 11.00 Gemensam gudstjänst i Tallstigskyrkan
Tisdag 21 maj 10.00 – 11.00. Bön
Söndag 26 maj 16.00 – 18.00 Tipspromenad
Tisdag 28 maj 10.00 – 11.00. Bön

Juni

Söndag 2 juni 10.00 Gudstjänst med nattvard. Markus Sand
Tisdag 4 juni 10.00 – 11.00. Bön