För att få mer information om programmet kan du ringa: 073-2203794

Maj

Tisdag 14 maj 10.00 – 11.00. Bön
Fredag 17 maj 19.00 Sinnesrogudstjänst i Tallstigskyrkan.
Söndag 19 maj 11.00 Gemensam gudstjänst i Tallstigskyrkan. Jörgen Lundberg
Tisdag 21 maj 10.00 – 11.00. Bön
Söndag 26 maj 16.00 – 18.00 Tipspromenad med fika-
Tisdag 28 maj 10.00 – 11.00. Bön

Juni

Söndag 2 juni 10.00 Gudstjänst med nattvard. Markus Sand
Tisdag 4 juni 10.00 – 11.00. Bön
Torsdag 6 juni Sverigebönen

Söndag 16 juni 10.00. Gemensam gudstjänst i Bergskyrkan.

 

Vecka 25 Torpkonferensen.

Söndag 30 juni 16.00 – 18.00 Tipspromenad med fika.