Välkommen till Tallstigskyrkan på webben!

Varmt välkommen till Tallstigskyrkans hemsida. Tallstigskyrkan är gudstjänstlokal för Finnerödja Frikyrkoförsamling. Välkommen att besöka oss.

Januari 2020

Torsdag 16 januari Hemgrupper.

Söndag 19 januari 18.00 Kafékväll
Maria Sahlin berättar om livet före och efter missbruk och om att möta Gud.

Tisdag 21 januari 13.00
Sopplunch i Församlingshemmet.

Torsdag 23 januari 14.00  Hjärtats café i Bergskyrkan. Sångarna.

Fredag 24 januari 19.00  Sinnesrogudstjänst. Ramundeboda kyrka.

Söndag 26 januari 11.00 Gudstjänst. Gustav Marklund.
Insamling till missionsskolan. Kyrkkaffe.

Måndag 27 januari 10.00  Bön

Mer program

Månadsblad januari – februari 20.

Varmt välkommen!