Välkommen till Tallstigskyrkan på webben!

Varmt välkommen till Tallstigskyrkans hemsida. Tallstigskyrkan är gudstjänstlokal för Finnerödja Frikyrkoförsamling. Du är naturligtvis alltid välkommen att besöka oss.


Närmast i Tallstigskyrkan

April

Onsdag 25 april 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 26 april Hemgrupper

Söndag 29 april 18.00  Lovsångsgudstjänst med OLW-kören.

Måndag 30 april 11.00  Måndagsträffen

Maj

Onsdag 2 maj 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 3 maj Gemensam hemgrupp.

Söndag 6 maj 18.00  Församlingshögtid. Katharina Bläser
Månadsgåva, Nattvard, Servering, Förhandlingar

Måndag 7 maj 10.00  Bön

Se mer under Program

Varmt välkommen!