Finnerödja frikyrkoförsamling söker pastor, 50%

Finnerödja ligger i Laxå kommun, södra Örebro län. Här bor ca 1000 personer. Läget intill E20 innebär goda kommunikationer. I Finnerödja finns butik, hårsalong, bensinmack, skola och äldreboende.

Församlingen har drygt 60 medlemmar. Många är äldre och flera bor inte längre kvar på orten. Söndagsgudstjänsterna är relativt välbesökta medan vardagssamlingar på senare tid haft minskande antal besökare. Vi står inför att ompröva vår verksamhet för att bättre svara mot de behov som finns. Laxå kommun har tagit emot många asylsökande och nysvenskar i förhållande till sin storlek. Vi möter dem även i Finnerödja och sedan ett par år har vi varje vecka språkkafé för asylsökande och nyanlända. Vi ser som församlingens uppgift att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt. Vi vill vara en positiv kraft i bygdens utveckling. Det ekumeniska samarbetet i kommunen är mycket gott.

Vi söker dig som:
– har en kallelse att arbeta i en mindre församling.
– vill vara med och göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt.

Tjänstens innehåll i övrigt utformas tillsammans med styrelsen. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenheter och utbildning är meriterande.

Tjänsten kan tillträdas efter överenskommelse.

Mer information om församlingen finns på vår hemsida: www.tallstigskyrkan.se

Kontaktperson: Sven-Olof Johansson, ordförande, tel. 0584-20163, 073-2203794
e-post. 0584-20163@telia.com