Mars

Måndag 19 mars 11.00  Måndagsträffen

Tisdag 20 mars 13.00  Sopplunch i Församlingshemmet.

Onsdag 21 mars 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 22 mars 14.00  Hjärtats kafé i Bergskyrkan med sångarna.

Torsdag 22 mars 18.30.  Bön och Samtal

Söndag 25 mars 11.00  Gudstjänst. Tema: Dela med dig.

Måndag 26 mars 10.00  Bön

Onsdag 28 mars 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 29 mars 18.00  Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Tallstigskyrkan.
Simon Joelsson.

Fredag 30 mars 11.00  Långfredagsgudstjänst med OLW-kören.
Påskens sånger och texter.

April

Söndag 1 april 11.00  Påskdagsgudstjänst. Predikan Leila Höglind.

Onsdag 4 april 17.00 – 19.00 Svenska och Fika.

Torsdag 5 april 18.30.  Bön och Samtal.

Söndag 8 april 11.00  Församlingshögtid. Lukas Hagel.
Nattvard, Månadsgåva, Kyrkkaffe, Förhandlingar.

Måndag 9 april 10.00  Bön

Onsdag 11 april 17.00 – 19.00 Svenska och Fika.

Torsdag 12 april Hemgrupper

Söndag 15 april 10.00  Gemensam gudstjänst i Metodistkyrkan.

Måndag 16 april 11.00  Måndagsträffen

Tisdag 17 april 13.00  Sopplunch i Tallstigskyrkan.

Onsdag 18 april 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 19 april 18.30.  Bön och Samtal.

Fredag 20 april 19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 22 april 11.00  Gudstjänst. Lennart Gunnarsson.

Måndag 23 april 10.00  Bön

Onsdag 25 april 17.00 – 19.00 Svenska och Fika

Torsdag 26 april Hemgrupper

Söndag 29 april 18.00  Lovsångsgudstjänst med OLW-kören.

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt Välkomna till Tallstigskyrkan!