Augusti

Söndag 18 augusti 10.00   Gemensam gudstjänst i Tallstigskyrkan
Katharina Bläser. Insamling till församlingen. Kyrkkaffe

Tisdag 20 augusti 13.00  Sopplunch i Tallstigskyrkan

Lördag 24 augusti  11.00-15.00 Kommunkalaset

Söndag 25 augusti 10.00 Gudstjänst. Stefan Östman från EFK.
Insamling till missionen, Kyrkkaffe.

Torsdag 29 augusti 14.00  Hjärtats Café i Bergskyrkan. Sångarna.

Fredag 30 augusti 19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Lördag 31 augusti 18.00  Hannas hjälpverksamhet firar 50 år i Bergskyrkan. Hampe Gospel och Håkan Isaksson

September.

Söndag 1 september 11.00  Församlingshögtid. Katharina Bläser
Nattvard, månadsgåva, kyrkkaffe, förhandlingar.

Söndag 8 september 11.00  Se andra kyrkor

Söndag 15 september 11.00   Gemensam gudstjänst i Tallstigskyrkan. Katharina Bläser.

Tisdag 17 september. 13.00  Sopplunch i Församlingshemmet

Söndag 22 september 11.00 – 16.00  Församlingsdag

Torsdag 26 september 14.00  Hjärtats Café i Bergskyrkan. Roger Kindevåg

Fredag 27 september 19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 29 september 11.00 Församlingshögtid. Katharina Bläser
Nattvard, månadsgåva, kyrkkaffe, förhandlingar.

Söndag 29 september 18.00  Söndagscafé i Bergskyrkan. Edinstiftelsen

Oktober

Söndag 6 oktober 11.00  Ekumenisk gudstjänst i Tallstigskyrkan

Söndag 13 oktober 18.00  Kafékväll i Tallstigskyrkan.

Tisdag 15 oktober. 13.00  Sopplunch i Tallstigskyrkan

Söndag 20 oktober 10.00   Gemensam gudstjänst i Metodistkyrkan

Fredag 25 oktober 19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 27 oktober 11.00  Missionsgudstjänst

November

Söndag 3 november 11.00  Församlingshögtid. Katharina Bläser.
Nattvard, månadsgåva, kyrkkaffe, förhandlingar

Söndag 10 november 18.00  Kafékväll i Tallstigskyrkan

Söndag 17 november 10.00   Gemensam gudstjänst i Bergskyrkan

Tisdag 19 november. 13.00  Sopplunch i Församlingshemmet

Fredag 22 november 19.00 Ljusmatifestation och Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.


2020

Mars 

Lördag 21 mars 16.00 Möteshelg med Liselott Andersson
Lördag 21 mars 18.00 Möteshelg med Liselott Andersson
Söndag 22 mars 11.00 Gudstjänst med Liselott Andersson

 

 

Hjärtligt Välkomna till Tallstigskyrkan!