För att få mer information om programmet kan du ringa: 073-2203794

Mars

Tisdag 21 mars 10.00 – 11.00 Bön
Tosdag 23 mars 13.00. Sopplunch i Tallstigskyrkan.
Söndag 26 mars 16.00 Tipspromenad med fika
Tisdag 28 mars 10.00 – 11.00 Bön

April

Söndag 2 april 11.00 Gudstjänst med nattvard. Lisa Fredlund.
Månadsgåva. Kyrkkaffe.
Tisdag 4 april 10.00 – 11.00 Bön
Torsdag 6 april 18.00. Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Tallstigskyrkan.
Fredag 7 april 11.00. Långfredagsgudstjänst med OLW kören.
Söndag 9 april.
Tosdag 20 april 13.00.
Sopplunch i Finnerödja församlingshem.

Maj

Tosdag 16 maj 13.00. Sopplunch i Tallstigskyrkan.