Oktober

Tisdag 16 oktober 13.00  Sopplunch i Församlingshemmet

Torsdag 18 oktober 18.30  Gemensam hemgrupp med Katharina.

Lördag 20 oktober 16.00  och 18.00 Seminarier med Bength Gustafson. Fika mellan samlingarna.

Söndag 21 oktober 11.00  Gemensam gudstjänst. Bength Gustafson.

Måndag 22 oktober 10.00  Bön

Torsdag 25 oktober 14.00. Hjärtats Café i Bergskyrkan. Hultman och Frykman

Torsdag 25 oktober Hemgrupper

Fredag 26 oktober 19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 28 oktober 11.00  Gudstjänst. Katharina Bläser

Söndag 28 oktober 18.00  Cafékväll i Bergskyrkan.  Besök av Läkarmissionen
med Hasse Hallströn, Ingamaj Hörnberg och Lennart Sjöholm.

 

November

Torsdag 1 november 18.30 Samtalskväll med Katharina

Söndag 4 november 11.00  Församlingshögtid. Katharina Bläser
Månadsgåva, Nattvard, Servering, Förhandlingar

Måndag 5 november 10.00  Bön

Torsdag 8 november Hemgrupper

Söndag 11 november 11.00  Gudstjänst. Lukas Hagel

Torsdag 15 november 18.30 Samtalskväll med Katharina

Lördag 17 november Kördag i Bergskyrkan med Gabriella Mellergård

Söndag 18 november 10.00  Gemensam gudstjänst i Bergskyrkan. Kören

Vecka 47 bön för Götabro

Måndag 19 november 10.00  Bön.

Tisdag 20 november 13.00  Sopplunch i Tallstigskyrkan.

Torsdag 22 november Hemgrupper

Söndag 25 november 11.00 Gudstjänst

Hjärtligt Välkomna till Tallstigskyrkan!