Januari 2020

Torsdag 16 januari Hemgrupper.

Söndag 19 januari 18.00 Kafékväll 
Maria Sahlin berättar om livet före och efter missbruk och om att möta Gud.

Tisdag 21 januari 13.00 Sopplunch i Församlingshemmet.

Torsdag 23 januari 14.00  Hjärtats Café i Bergskyrkan.
Sångarna.

Fredag 24 januari 19.00  Sinnesrogudstjänst. Ramundeboda kyrka.

Söndag 26 januari 11.00 Gudstjänst. Gustav Marklund.
Insamling till missionsskolan. Kyrkkaffe.

Måndag 27 januari 10.00  Bön

Februari 

Söndag 2 februari 11.00 Årsmöteshögtid.
Sven-Olof Johansson, Nattvard, Månadsgåva, Kyrklunch, Årsmötesförhandlingar.

Torsdag 6 februari 18.30 Församlingskväll.

Lördag 8 februari 15.00 – 18.00 Afternoon Tea.
Ammi Eriksson. Ammi är hemma i Ekumeniakyrkan i Fagerås. Hon är lärare, leder gospelkör, sjunger och spelar piano.

Söndag 9 februari 11.00 Gudstjänst. Ammi Eriksson
Insamling till församlingen. Kyrkkaffe.

Måndag 10 februari 10.00 Bön

Torsdag 13 februari Hemgrupper.

Söndag 16 februari 10.00  Gemensam gudstjänst i Bergskyrkan.

Tisdag 18 februari 13.00 Sopplunch i Tallstigskyrkan.

Torsdag 20 februari 18.30 Församlingskväll

Fredag 21 februari 19.00  Sinnesrogudstjänst. Ramundeboda kyrka.

Söndag 23 februari 11.00 Gudstjänst.
Jan-Erik Ljungback. Ins. till missionen. Kyrkkaffe. 

Måndag 24 februari 10.00 Bön

Torsdag 27 februari Hemgrupper.

Mars 

Söndag 1 mars 11.00 Församlingshögtid.
Lennart Gunnarsson.
Nattvard. Månadsgåva. Kyrkkaffe. Förhandlingar.

Torsdag 5 mars 18.30 Församlingskväll.

Måndag 9 mars 10.00 Bön

Torsdag 12 mars Hemgrupper.

Lördag 21 mars 16.00 Möteshelg med Liselott Andersson
Lördag 21 mars 18.00 Möteshelg med Liselott Andersson
Söndag 22 mars 11.00 Gudstjänst med Liselott Andersson

April 

Söndag 5 april 11.00 Församlingshögtid.
Nattvard. Månadsgåva. Kyrkkaffe. Förhandlingar.

Söndag 19 april 10.00 Gemensam gudstjänst i Metodistkyrkan.

Maj

Söndag 3 maj 11.00 Församlingshögtid.
Nattvard. Månadsgåva. Kyrkkaffe. Förhandlingar. 

Söndag 17 maj 10.00 Gemensam gudstjänst i Bergskyrkan.

Juni

Söndag 14 juni 10.00 Gemensam gudstjänst i Tallstigskyrkan.

Juli

 

Hjärtligt Välkomna till Tallstigskyrkan!