För att få mer information om programmet kan du ringa: 073-2203794

November

Tisdag 29 november 10.00 – 11.00 Bön

December

Söndag 4 december 11.00 Gudstjänst med nattvard. Lennart Gunnarsson. Månadsgåva. Kyrkkaffe.
Tisdag 6 december 10.00 – 11.00 Bön
Fredag 9 december 19.00 Sinnesrogudstjänst i Tallstigskyrkan. Medverkan av Linda Skog, Mats Hård och Jan Kenneth Rönning. Fika
Söndag 11 december Se andra kyrkor.
Tisdag 13 december 10.00 – 11.00 Bön
Lördag 17 december 19.00 Julens sånger med OLW-kören. Servering
Annandag jul 26 december 11.00 Julgudstjänst. Insamling till missionen.

Januari

Söndag 1 januari. Se andra kyrkor
Söndag 8 januari 11.00. Gudstjänst med nattvard.
Månadsgåva. Kyrkkaffe

Ekumeniska böneveckan 10 – 15 januari

Tisdag 10 januari 19.00 Skagershult
Onsdag 11 januari 19.00 Bergskyrkan
Torsdag 12 januari 19.00 Metodistkyrkan.
Fredag 13 januari 19.00 Tallstigskyrkan
Lördag 14 januari 19.00 Tiveds församlingshem
Söndag 15 januari 10.00 Ekumenisk mässa i Ramundeboda k yrka.
————————
Lördag 21 januari 16.00 Föredrag om något aktuellt ämne.
Liselotte J Andersson.
Lördag 21 januari 18.30 Gudstjänst. Liselotte J Andersson
Söndag 22 januari 11.00 Gemensam gudstjänst. Liselotte J Andersson
Tisdag 24 januari 10.00 – 11.00 Bön
Söndag 29 januari
Tisdag 31 januari 10.00 – 11.00 Bön

Februari

Lördag 4 februari 16.00 Årsmöte.

 

 

Välkomna till Tallstigskyrkan!