September

Tisdag 19 september 13.00. Sopplunch i Församlingshemmet

Onsdag 20 september 17.30-19.30 Svenska och Fika

Torsdag 21 september 18.30  Bön och Samtal

Lördag 23 september 11.00 – 15.00  Föreningsmässa i Bergfästet Laxå.

Söndag 24 september 18.00  Kafékväll med Anna och Anders Norström som
sjunger sånger ur den andliga sångskatten.

Måndag 25 september 10.00 Bön

Tisdag  26 september 19.00  Samling för dem som arbetade med sommarens våffelkaféer.

Onsdag 27 september 17.30-19.30 Svenska och Fika

Oktober

Söndag 1 oktober 11.00  Församlingshögtid. Lennart Gunnarsson
Nattvard, Månadsgåva, Kyrkkaffe, Förhandlingar.

Onsdag 4 oktober 17.30-19.30 Svenska och Fika

Torsdag 5 oktober 18.30  Bön och Samtal

Söndag 8 oktober 11.00. Missionsgudstjänst
Christian Gabre informerar om Kalmuckien. Insamling till missionen.

Måndag 9 oktober 10.00 Bön

Onsdag 11 oktober 17.30-19.30 Svenska och Fika

Söndag 15 oktober 10.00 Gemensam gudstjänst i Metodistkyrkan, Laxå.

Tisdag 17 oktober 13.00. Sopplunch i Tallstigskyrkan

Onsdag 18 oktober 17.30-19.30 Svenska och Fika

Torsdag 19 oktober 18.30  Bön och Samtal

Söndag 22 oktober 11.00 Gudstjänst.  Katharina Bläser.

Måndag 23 oktober 10.00 Bön

Onsdag 25 oktober 17.30-19.30 Svenska och Fika

 

November

 

 

Hjärtligt Välkomna till Tallstigskyrkan!