Sedan januari 2017 är vår pastorstjänst vakant.

Bär varandras bördor.

I galaterbrevets 6:e kapitel finns två verser som ser ut att motsäga varandra.

Gal 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:5
Var och en måste bära sin egen börda.

Jag tror att Paulus menar att vi alla, var och en, har ansvar för vårt eget liv. Livet självt medför bördor som vi måste hantera. Ibland kan bördan bli alltför tung. Då är det gott om någon ser det och kan gå in för att lätta bördan. Paulus uppmanar oss att inte bara se till vår egen börda utan också vara uppmärksamma på varandras. När vi har möjlighet och ork är vi skyldiga att ge stöd åt den som tyngs ner av en orimligt tung börda..

Vi har i Sverige en kultur som betonar oberoende. Var och en ska klara sig själv. Att vara beroende av andra är ett svaghetstecken. Att vara fri och oberoende är idealbilden för ett lyckat och lyckligt liv.

Att vara fri och oberoende har en baksida. När alla är fria och oberoende leder det till ensamhet. Ingen behöver någon annan. Ingen behövs för någon annan.

Människan har ett starkt behov av att få betyda något för andra. Undersökningar visar att den som känner sig behövd av andra är lyckligare. Det bekräftar det Jesus sa: ”Det är saligare att ge än att få.”

Laxå kommun har formulerat ett löfte: ”Här blir du sedd.” Vi i Tallstigskyrkan vill gärna vara en del av det löftet. Vi vill se Dig. Inte bara som besökare i kyrkan. Vi vill se dig i Din vardag, i Din livssitation. Vi ställer oss frågan: Hur kan vi hjälpa dig?

Kanske är Du en av dem som någon gång känt dig ensam med en alltför stor livsbörda. Kanske hade du en förhoppning att någon från kyrkan skulle se Dig och förstå vad du behövde. Vi vill gärna höra Din berättelse.

Kanske har Du i en svår situation blivit sedd och fått hjälp av någon. Vi vill gärna höra Din berättelse.

Ensam är inte alltid stark. Vi behöver varandra och vi behöver vara behövda. Vi behöver se varandra och vi behöver bli sedda.

Allt gott
Sven-Olof, ordförande